July 03, 2008

Pictures from Khandagiri and Udayagiri

Rainy view from Hathigumpha
Udayagiri ki unchai...

Hathigumpha inscription of Kharavela

No comments: